Formularz odstąpienia od umowy-wzór

Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

 

                                                                                              KDM Group Karina Borejszo

                                                                                              ul. Szeroka 98/10

                                                                                              80-835 Gdańsk

                                                                       e-mail:vintageforever.pl@gmail.com

 

 

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              Podpis konsumenta(-ów)

                                               (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:……………………..

(*) Niepotrzebne skreślić